Menu / Меню

RFCFTS
RFCFTS Doc's  List
|Powered by
Wikipedia and ASRRGlobal Team.
RFCFTS Manager is
ASRRGlobal Team.
Language support

SITESELF

English

Germany

Ukraine

Byelorussia

France

Lithuania

Latvia

Estonia

Czech

Spain

Poland

Italy

Norway

Hungary

powered by Google
Last incoming
Stats / Статистика

Yolun strukturuRəhbərlik
 
Cəmiyyətin sədri

Arif_Askerov
Əsgərov Arif Nəriman oğlu


Baş mühəndis
G_NAZIROV.jpg
Nəsirov Qurban Hadı oğlu


Cəmiyyətin sədr müavini
suleymanov.jpg
Süleymanov Əlirza Məmməd oğlu


Cəmiyyətin sədr müavini
mehtiyev.jpg
  Mehdiyev Mehdi Musa oğlu


Cəmiyyətin sədr müavini
Hasanov.jpg
Hüseynov İqbal Əli oğlu


Cəmiyyətin sədr müavini
Humbatov.jpg
Hümbətov Xeyrulla İman oğlu


Birliklər


Daşıma
proseslərini idarəetmə
birliyi


Sərnişin daşıma istehsalat birliyi


Maddi-texniki təchizat birliyi


Fəhlə təchizatı birliyi


Lokomotiv istehsalat birliyi

Birliyin rəisi:   Qasımov Asim Qasım oğlu

          Lokomotiv təsərrüfatı daşıma proseslərində, xüsusi ilə xalq təsərrüfatı yüklərinin və sərnişin dasımalarında mühüm və həlledici yer tutur.

Ganca_Lok.gif

Gəncə - Böyük-Kəsik elektroqatarı


          Lokomotivlərin və MVHH-nin invertar parkı 500-dən çox ədəd təşkil edir. Bu lokomotivlər yük, manevrə, sərnişin və şəhərətrafı hərəkətlərin təşkilində xidmət göstərirlər. Bu dövr üçün VL-8 seriyalı elektrovozlar, TEZ, 2M62 seriyalı teplovozlar öz xidmət müddətini başa çatdırmışlar və 1998-ci ildən heç bir əsaslı təmir keçməmişdilər. 1998-ci ilin aprel ayının 1-i "Lokomotiv" istehsalat birliyi yaradılmiışdır. Bakı lokomotiv deposunda I həcmdə, TR-3 elktrovozların və elektroqatarların növbəti, habelə Biləcəri  lokomotiv deposunda TR-3 teplovozların növbəti təmir işləri təşkil edilmişdir.

Baki_Min_Express.gif
Bakı - Mingəçevir Ekspress qatarının elktovozu

          1998-dən 2001-dək 43 elektrovoz, 17 elektroqatar, 34 teplovoz əsaslı və növbəti təmirdən keçmiş, və həmçinin 25 elektrovozun, 14 teplovozun bərpa təmiri keçirilmişdir. 1999-cu ildə Bakı lokomotiv deposunda elektrohərəkət heyəti və teplovozların elektrik və köməkçi maşınlarının əsaslı təmiri üçün elktromaşın sexi yaradılmışdır.

Baki_Loc_Depo.gif
Bakı lokomotiv deposunun təmir sexi

          Gələcəkdə çarx sexinin yaradılması nəzərdə tutulub. Bu, yolda KR-2, KR-1 həcmlərdə tam əsaslı təmir keçirilməsinə imkan verəcək. Avadanlığın və ehtiyyat hissələrinin lazımi miqdarda olması inventar parkının əlavə 50 % -nın sağlamlaşdırılmasını təşkil etmək olacaq. Nəticədə lokomotivlərin xidmət müddətini uzanacaq. Yolun lokomotiv parkının bərpası və sağlamlaşdırılması üçün böyük investisiya layihələri işləyib hazırlamaq lazımdır.


Vaqonservis istehsalat birliyi

Birliyin rəisi:   Abbasov Sahib İman oğlu
          Fəaliyyətin əsas istiqamətləri:
  • yolun inventar parkının və yük vaqonlarının vaxtında təmiri və texniki xidmətin göstərilməsi;
  • boş vaqonların vaxtında yüklənməyə verilməsi
          Birliyin sərəncamında yük vaqonlarının təmiri üzrə beş ixtisaslaşdırılmış vaqon deposu, universal konteynerlərin təmiri üzrə bir ixtisaslaşdırılmış vaqon deposu, yuk vaqonlarının əsaslı təmirini təşkil edən vaqon təmiri zavodu, neftbenzin sisternlərin yuyulmasını və buxarlanmasını təmin edən bir yuyucu-buxarlayıcı stansiya var. Hal-hazırda stansiyanın istehsalat gücü sutkada 150 vaqon təşkil edir, gələcəkdə bu rəqəmi 250-yə catdırmaq nəzərdə tutulub.


Yol təsərrüfatı istehsalat birliyi

Birliyin rəisi: Quliyev Füzuli Xanoğlan oğlu
          Yol təsərrüfatı dəmiryol nəqliyyatının vacib sahələrindən biridir. Birliyin tərkibində 14 yol distansiyası, 4 körpü və digər süni qurğuların və torpaq yatağının əsaslı təmiri üzrə ixtisaslaşmış müəssisələr (KTQ -13, KTD, 74 №-li YİM MMC, 2 №-li DYM), 1 çınqıl zavodu (Qızılca QZ), 2 yaşıllaşdırma müəssisəsi (10 №-li İDYM, 7 №-li «Yol yaşıllaşdırma» MMC), maşın və mexanizmlərin təmiri emalatxanası (MMTE) vardır. Əsas yolların açılmış uzunluğu 2930,4 km, stansiya yollarının uzunluğu 1266,2 km təşkil edir. Yolların istismar uzunluğu 2100 km-dir. Avstriya istehsalı olan RM-80 ballast təmizləyən, 09-32 CSM yoldüzəldən maşınları yolda işləyirlər. Maşınların alındığı 2002-ci ildən 2008-ci ilin 8 ayı daxil olmaqla cəmi RM-80 maşını ilə 340,7 km, 09-32 CSM maşını ilə 993,2 km yolda iş görülmüşdür. Son 5 il və cari ilin 8 ayı ərzində yollarda 102,1 km əsaslı, 282,5 km orta təmir işləri görülmüş, 371 dəst yoldəyişən qurğuların metal hissələri, 293 dəst yoldəyişənlərin tirləri dəyişdirilmiş, 142,7 km calaqsız relslər yola qoyulmuş, 126 körpüdə əsaslı təmir və bərpa işləri aparılmış, yollarda tək-tək 214,3 min ədəd şpallar dəyişdirilmişdir.

p1.gif
Yoldüzəldən maşın 09-32 CSM

p2.gif
Yoldüzəldən maşın 09-32 CSM


Elektrik təchizatı istehsalat birliyi


İşarəvermə və Rabitə İstehsalat birliyiXidmətlər

Maliyyə xidməti

Xarici əlaqələr xidməti

Statistika və iqtisadi təhlil xidməti

Tarif və Nəqliyyat Servis xidməti

Yolun texniki-istehsalat xidməti

İqtisadiyyat və əmək xidməti

Təhlükəsizlik xidməti

Həkim-sanitar xidmətiŞöbələr

Xüsusi şöbə

Yolun kadrlar şöbəsi

Hüquq şöbəsi

Yolun təsərrüfat şöbəsi

Məktublar şikatr şöbəsiSənayə müəssisələri

Dəmir-beton konstruksiyalar zavodu

Vaqon təmiri zavodu

Qırmadaş zavodu

Rels qaynaq qatarı

Baş su təchizatı sanitar-texniki qurguları distansiyası

Texniki-inzibatı binaların istismarı müəssisəsi

Dəmir yolu nəqliyyat vasitələrinin təminatıəssisəsiYol müəssisələri

Məlumat Hesablama Mərkəzi

Yolun elmi-texniki məlumat və təbliğat mərkəzi

Bakı Uşaq Dəmir Yolu

Dəmir yolunda dövlət baytarlıq nəzarəti idarəsi

 Yol mətbəəsi və  "Azərbaycan dəmiryolçusu" qəzeti redaksiyası

Hərbiləşdirilmiş Mühafizə dəstəsi

İnzibati təsərrüfat şöbəsi
Mətbuat Xidməti


Tariximiz


          Azərbaycanda dəmir yolunun tikintisinin başlanması və onun sonrakı inkişafı neftin çıxarılması və emalı ilə sıx surətdə bağlıdır.
          Neftin daşınması uzun illər primitiv karvan üsulları ilə arabalarda yerləşdirilmiş taxta çəlləklərlə və tuluqlarla yerinə yetirilirdi. Belə üsul baha başa gəlməsi ilə yanaşı neft işinin inkişaf etdirilməsinə də maneə yaradırdı. Bunun üçün də neft istehsalçıları böyük gəlirlər əldə edilməsi üçün dəmir yol xəttlərinin çəkilişinə yüksək maraq göstərməyə başladılar. Beləliklə, demək olar ki, Bakı nefti və onun sənaye istehsalı əvvəl Bakıda sonra isə bütün Azərbaycanda rels yolunun yaranmasına səbəb oldu.
          1878-ci ildə Dövlət fərmanına əsasən Azərbaycanda ilk dəmir yolunun, uzunluğu 20 km olan Bakı - Suraxanı - Sabunçu xəttinin çəkilişinə başlanıldı. Tikinti 20 yanvar 1880-ci ildə başa çatdırıldı.
           Dünyada ilk dəfə olaraq nefti sisternlərdə daşımağa başladılar. Bu gün, tarixə Azərbaycanda dəmir yolunun əsasının qoyulması kimi düşdü. Sonrakı 20 il dəmir yol tikinitisinin yüksək inkişafı ilə qeyd olunmuşdur. 1883-cü ildə neftin Qara dəniz limanlarına çatdırılması üçün Bakı - Tiflis - Batumi, 1890-cı ildə isə Biləcəri - Dərbənd magistral xətləri çəkildi. 1900-cu ildə Dərbənd - Tixoretskaya xəttinin tikintisinin başa çatdırılmasından sonra Bakı şimal istiqamətində ümumrusiya dəmir yolları şəbəkəsi ilə birləşdirildi, bu da Bakı neftinin dəmir yolu ilə Rusiyanın mərkəzi və qərb rayonlarına çatdırılmasına imkan yaratdı.
001_Old_vag.jpg
           Müharibədən sonrakı illərdə, xüsusən də altmış və yetmişinci illərdə SSRİ-nin digər təsərrüfat sahələrində inkişafın sürətləndirliməsi ilə əlaqədar başqa növ yüklərin daşınmasının həcmi də artdı. Dəmir yolu ilə yük göndərmənin maksimal həcmi 1987-ci ilə təsadüf edir, bu zaman 44,5 mln. ton yük, o cümlədən 12,9 mln. ton neft və neft məhsulları daşınmışdır. Neft və neft məhsullarının ən yüksək daşınma həcmi 1970-ci ildə yerinə yetirilmişdir. 80-ci illərin sonunda Azərbaycan dəmir yolunda yük dövriyyəsi 43 mlrd. ton-kilometrə çatmışdır.
           Hal-hazırda baş yolların açıq uzunluğu 2932 km-ə, istismar uzunluğu 2117 km-ə bərabərdir, onlardan 815 km ikixəttli yollardır. Yolun ümumi istismar uzunluğundan 1272 km, yəni 60%-i elektrikləşdirilmiş, 845 km, yəni 40%-i teplovoz dartısı ilə işləyir. Burada qeyd etmək lazımdır ki, keçmiş Sovet İttifaqında dəmir yollarının elektrikləşdirilməsi 1926-cı ildə başlamışdır və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda, Bakı - Sabunçu xəttində həyata keçirilmişdir.
           Dəmir yolu xətlərinin yarısından çoxu, yəni 1126 km avtoblokirovka, 479 km mərkəzləşdirlmiş tənzimləmə ilə, qalanı isə yarımavtomatik blokirovka ilə təchiz edilmişdir. Yolun 176 stansiyası vardır, onlardan ikisi - Biləcəri və Şirvan iri avtomatlaşdırılmış təpə-çeşidləmə stansiyasıdır. 12 stansiya zəruri maşın və mexanizmlərlə təchiz edilmiş konteyner meydançalarına, 3 stansiya (Keşlə, Gəncə və Xırdalan) iri həcmli konteynerlərlə əməliyatlar aparmaq qabiliyyətinə malikdirlər.

Texniki tərəqqi
HƏRƏKƏTİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ  VƏ ABUNƏÇİLƏRƏ YÜKSƏK XİDMƏT TƏMİN EDİLİR

          Keçmiş İttifaq parçalandıqdan və ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra mərkəzləşdirilmiş təchizatın ləğvi istər ölkə iqtisadiyyatının, istərsə də onun aparıcı sahəsi olan respublika polad magistralının ahəngdar işinin təmin olunmasına mənfi təsirini göstərmişdir. Bu dəmir yolunun aparıcı sahələrindən olan İşarəvermə və rabitə təsərrüfatının işində də özünü büruzə vermişdir.
          Müstəqilliyin ilk illərində işarəvermə və rabitə qurğularının köhnəliyi, yeniləri və təmir-bərpa işləri üçün ehtiyat hissələri və material almaqdan ötrü maliyyə imkanlarının olmaması vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı. Yol rəhbərliyinin uğurla həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar nəticəsində işarəvermə və rabitə xidmətinin bazasında İşarəvermə və rabitə İstehsalat Birliyinin yaradılması və ona daha çox müstəqillik verilməsi təsərrüfatın dirçəldilməsi yönündə atılmış əhəmiyyətli addım oldu.
          Təsərrüfatın tabeçiliyində olan 9 işarəvermə və rabitə distansiyaları 480 km-ə yaxın dispetçer mərkəzləşməsi, 1137 km. ikiyollu və 663km. biryollu avtobloklama, 448km. yarımavtomat qurğularına və s. xidmət edəcək yolumuzda qatarların təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək işini uğurla yerinə yetirir. Eyni zamanda 5700-dək svetofor, avtomat yol keçidləri, vaqon sürətinin yavaşıdıcıları və s. qurğulara lazımi qulluq göstərilməsi də bu həmin məqsədə xidmət edir.
          İstehsalat birliyində Bakı işarəvermə və rabitə distansiyası kollektivi paytaxtdakı hərəkət müəssisələrinin sabit işinin təmin olunması yönündə daha böyük işlər görmüşdür. Qala stansiyasında üçüncü yolun faydalı uzunluğunun artırılması ilə əlaqədar İMB qurğuları yenidən qurulmuş, EM postunda ştativ quraşdırılmış, pult-tabloda müvafiq dəyişikliklər edilmişdir. Bakı rabitəçiləri İMB qurğularını öz güclərinə quraşdırmış, Dübəndi stansiyasında 6 manevr və 4 qəbul-göndərmə yolunda 12 işarə göstəricisi, 12 qatar quraşdırılaraq işə salınmışdır. Burada həmçinin operativ-texnoloji rabitə şəbəkəsinin yaradılması üçün park rabitəsi təşkil edilərək 11 danışıq məntəqəsi, 12 səsucaldan quraşdırılmışdır.
          Biləcəri, Şirvan, Qazıməmməd, Gəncə, Salyan və başqa distansiyalar da öz xidmət sahələrində illərlə həllini gözləyən məsələləri həll etməyə müvəffəq olmuşlar. Gəncə, Ağstafa, Lənkəran, Şəki və Xanabad stansiyalarında rabitə avadanlıqlarının ehtiyat qida mənbələri ilə təmin etmək məqsədilə dizel-generatorların quraşdırılması da qatarların təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması yönündə rabitəçilərin uğurlu addımı kimi dəyərləndirilmişdir.
          Salyan, Yevlax, Dəvəçi stansiyalarında kilometrlərlə köhnəlmiş rabitə xətləri dəyişdirilmiş və həmin qovşaqlarda istər müəssisələrə, istərsə də abunəçilərə rabitə xidməti yaxşılaşdırılmışdır.
          Bakı-Gəncə və Bakı-Böyük-Kəsik dolayı rabitə kanallarının quraşdırılması da uğurlu addım kimi qiymətləndirilmişdir.
          Yol rəhbərliyinin Qədim İpək yolunun dirçəldilməsi yönündə beynəlxalq nəqliyyat qurumları ilə apardığı danışıqlar bizim birliyin işinə də müsbət təsirini göstərmişdir. Belə ki, TRASEKA proqramı çərçivəsində Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının ayırdığı kredit hesabına 2001-ci ildən çəkilişinə başlanan Bakı-Böyük-Kəsik sahəsində optik fiberli rabitə xəttinin çəkilişi artıq başa çatmışdır.
002_ntech1.jpg

Среда, 06.07.2022, 23:25
Search / Поиск
Frequency used key
ВЛ11м-462 ВЛ11м-275 ВЛ11к ВЛ11к-101 ВЛ11 ВЛ11-268 ВЛ11-371 TЭM2-7286 Э2М62у Э2М62у-0158 E4s-345 ВЛ10у ЭР2-1288 ВЛ8-1677 ВЛ11м-365 ВЛ11м-274 ЭР2-940 ТЭМ2у ЭР2-3038 ВЛ11м4 ВЛ11м-350 ВЛ11м4-467 ВЛ8-1499 ВЛ11м-332 ТЭМ2-3223 ТЭМ2-6086 ВЛ8 ВЛ8-1320 ВЛ11м-262 ТЭМ2т ТЭМ2т-027 ВЛ8-1253 ЭР2-942 ВЛ11м-456 ВЛ8-1590 ВЛ23-151 ВЛ8-468 ЭР2-1298 ТЭМ2-8042 ВЛ8-1374 ЭР2-1296 ЭР2-1297 ВЛ8-237 ВЛ8-1125 ВЛ8-1312 E4s-277 ТЭМ2 ТЭМ2-8189 ВЛ11м ВЛ11м-286 ВЛ11м-367 ВЛ8-168 ТЭМ2-6400 ВЛ11м4-465 ТЭМ2-5501 ВЛ11м-463 ТЭМ2у-9016 ТГМ4 ТГМ4-2853 2ТЭ10м 2ТЭ10м-3407 ВЛ11м-461 ВЛ23-176 эр2 ВЛ8-1295 Л-2033 ВЛ10у-1031 ВЛ11м-334 ВЛ11м-362 ВЛ8-1114 ТЭМ2-6691 ВЛ11м-273 ВЛ11м-370 ВЛ11м-351 ТЭМ2-2133 ВЛ23 ТГМ4а ТГМ4а-2669 ВЛ8-548 ВЛ8-1239 ТГМ23 ТГМ23-2165 ТЭМ2-7561 ВЛ11м-353 ВЛ11м-369 E4s E4s-333 E4s-333B E4s-333A ТЭМ2-2519 ВЛ11м-331 ЭР2-3046 ЭР2-3052 ТЭМ2м ТЭМ2м-046 ВЛ11м-326 ВЛ11м-464 ТЭМ2-2900 ЭР2-1201 Природа Набрани с железной дороги
RSS News
Et cetera
Cogito ergo sum...

ASRR
RWC
Виртуальные Российские Железные дороги. Мультиплееры МСТС
Internet Map


Our button / Наша кнопка (88х31)


© information
ASRRGlobal, 2009-2022.
All Rights Reserved.
Copying or using material of this site is prohibited. If you want to get some permisions for using our materials, msts addons, etc, feel free to contact us (see Contacts page).